ontstaan

Ontstaan van de sociale werkplaats Fietsbasis

Voor het ontstaan van onze sociale werkplaats willen we graag aandacht vragen voor vzw Basis. Deze vzw mag gerust als de moederorganisatie van Fietsbasis worden benoemd.
Op de website www.vzwbasis.be vind je er alles over terug.

Korte historiek

Vzw Basis is sinds 1/1/2006 ontstaan uit de samenvoeging van vzw Schuilplaats en vzw De Wisselaar.
Basis heeft een drieledig aanbod:

• Beschut wonen in Hasselt en Genk,
• Dagactiviteiten in Hasselt,
• Fietsatelier en fietspunten in Limburg.

Het geheel is in hoofdzaak gericht op doelgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat de gebruikers van vzw Basis over het algemeen nog een hele zoektocht hebben af te leggen omtrent hun verwachtingen en mogelijkheden aangaande de toekomst. Op de cruciale domeinen zoals: wonen, vrije tijdsinvulling, structuur, herstel, sociale cohesie, vorming, opleiding en arbeidsvaardigheden tracht Basis samen met haar cliënten een traject op te zetten met als focus: het bereiken van de meeste maximale én gewenste groei van het individu.

Doorheen dit traject is vroeg of laat de vraag naar een verloonde job altijd aan de orde.
Werken en alles wat daarbij hoort blijft een van de meest helende vooruitzichten die een mens zich kan stellen. Het is voor velen de absolute veruitwendiging dat ze weer volop deel uitmaken van de samenleving.

Die zoektocht naar werk is verre van eenvoudig. Meestal is er bij onze ‘klanten’ toch altijd een of andere vorm van rendementsverlies: omdat sommige dagen echt nog moeizaam zijn, omdat het volhouden niet elke dag even eenvoudig is, omdat hun complexe problemen soms voorrang moeten krijgen op werk, …

Gelukkig heeft de overheid hiertoe sociale bedrijven in het leven geroepen. Een daarvan zijn “sociale werkplaatsen”. Hun werkkader en reglementering vind je verder op deze site. Vzw Basis besluit dan ook in de loop van 2007 deze vorm van erkenning aan te vragen voor haar fietswerking aan de Kempische Steenweg in Hasselt.
Op 1/1/2008 wordt die erkenning ons gegund: vzw Fietsbasis is geboren!

Nu kan Fietsbasis op haar beurt een aanbod doen aan die mensen die overtuigd zijn dat ze wel degelijk een bijdrage kunnen leveren aan het economisch fundament van onze maatschappij: werken = kwaliteitsvolle producten en diensten leveren aan de samenleving op een zodanige wijze dat je er zelf beter van wordt: o.a. door het ontvangen van een loon, door het horen bij een groter geheel en door het zien van de klantentevredenheid waar je zelf aan het hebt bijgedragen.

Deze sociale werkplaats is een plaats waar iedereen recht krijgt op werk en dat in de context van zijn haar of haar mogelijkheden.