Visie sociale werkplaats vzw Fietsbasis

Vzw Fietsbasis is een sociale werkplaats en daarbij actief in sociale economie. Zij richt zich op de duurzame tewerkstelling van haar doelgroep dmv. uitsluitend fietsgerelateerde diensten en producten.
In deze context hanteert Fietsbasis volgende visie (uiteraard conform met de geldende regels ter zake alsook de richtlijnen omtrent MVO):

Visie op Sociale Economie (SE):

De toekomst van de sector SE ligt in de professionalisering van haar aanbod inzake product/marktontwikkelingen. Hoe sterker het product/ de dienst, hoe sterker het geloof in de SE-werknemers. Des te sterker zal de klant, alsook de reguliere economie, evenwaardige aanbieders/partners zien in de SE-actoren. Doorstroom en/of samenwerking zullen dan heel wat geloofwaardiger en evenwichtiger georganiseerd worden.
Maar bovenal: op deze wijze focussen we op het kwaliteitsvolle verkoopbare product/dienst ipv. op onze doelgroepmedewerkers die o.i. niet verkocht moet worden. In tegendeel, deze werknemer is een evidente schakel in het tot stand komen van die producten/diensten, net zoals dat in andere werkkaders het geval is. En bij iedere werknemer gelden dezelfde basisregels: een respectvolle werkcontext, een volwaardig loon én duidelijke afgelijnde en dus aan te leren vakkennis waarin men zich kan bekwamen volgens de eigen mogelijkheden.
‘Specialistische sociale economie’

Visie eigen werking:

In deze SE-visie heeft Fietsbasis exclusief gekozen voor fietsproducten en –diensten. Hierin bekwaamt zij zich tot het maximaal haalbare. Uiteraard in balans met haar eigen werknemers en de reeds bestaande ondernemers in deze markt.
Om dit te bereiken is een ver doorgedreven kennis van het product een must. Diploma (vestigingswet), ervaring, bijscholing, leren van andere ondernemers in open dialoog, aansluiten bij de fietskoepel, de eigen werking steeds opnieuw toetsen aan hedendaagse werkwijzen in het werkveld, de creatie van een eigen erkende VDAB-opleiding tot fietsenmaker, samenwerken met fietsproducenten, deelnemen aan vakbeurzen,… zijn een greep uit onze inspanningen op technisch vlak.
Daarnaast maken we gebruik van allerhande fora, centra, diensten, overheden, enz. die begaan zijn met mobiliteit in het algemeen. In zijn geheel geeft dat een brede kijk op en kennis van duurzame mobiliteit.
‘Fietsspecialistische sociale economie’

Om deze specialistische keuze te borgen in een groeipad naar een middelgrote SE-onderneming waar werknemers maximaal ingroeien, doorgroeien of blijven groeien, is een ruim Limburgs werkingsgebied noodzakelijk (een Limburgs dekkend aanbod van fietspunten LDE met daarnaast een economisch slagkrachtige motor: de SWP Fietsbasis).
Op deze wijze kan elke Limburgse fietser gegarandeerd worden van uniforme, kwaliteitsvolle en herkenbare fietsdienstverlening, ongeacht zijn woonplaats of de rol waarin hij zich op dat moment als fietser bevindt (pendelaar, werknemer, bezoeker, toerist, student,…).